Hyundai Glovis güvenilir ve gelecek vaadeden bir şirket olma beklentisini, şeffaf ve adil yönetim, serbest rekabet piyasası, yasal ve kurumsal faaliyetler ve etik değerlere dayalı olma yoluyla karşılar.Dahası, bizler verimli iş faaliyetleri kanalıyla; gelecek ve değer oluşturmaya ; müşteriler, çalışanlar, şirket, hissedarları ve topluluklar dahil çeşitli ortaklara kazanımlar dağıtmaya çalışıyoruz. Bu nedenle ; yatay iş yapısına dayalı güvenilir ve sağlam bir şirket olarak ; yasal ve şeffaf bir iş ortamı ve kurumsal etiği güçlendirmek için etik kurallarımızı belirleyip uygulayacağız.

1. Ulusa ve Topluma Bağlılık

Biz ulusal ekonomik kalkınmaya; sürekli istihdam yaratarak ve şeffaf vergi ödeyerek katkı yapacağız.

Çevre yasa ve yönetmeliklerine sıkı sıkıya bağlı kalarak çevreyi korumada yol gösterici olacağız. Kültürel ve sosyal yardım hareketleriyle topluma katkıda bulunacağız.

2. Müşteri ve Hissedarların Menfaatlerini Desteklemek

Biz en iyi hizmeti sağlayarak müşterilerimizin menfaatlerini ve haklarını destekleriz.

Mali yapımızı geliştirerek ve yönetim etkinliğini en yüksek düzeye çıkartarak ortaklarımızın mal varlığını koruyacak ve artıracağız.

3. İnsana Saygı ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Karşılıklı güven ve anlayışa dayalı bir kurum kültürü oluşturmak için çalışanlarımızın kişiliklerine saygı göstereceğiz ve çalışma alanında cinsel tacizi önlemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Çalışanlarımızı bilinçlendirmek için çalışacağız ve onlara sistematik ve uzun vadeli destek sağlayarak proaktif ve yaratıcı insan kaynağını yetiştireceğiz.

4. Müteahhitlerle Ortaklık Kurulması

Müteahhitlerimizlerle, dürüst bir kurum kültürü kurarak, şeffaf standartlara dayalı ve eşit mesafelerde iş yaparak görevlerimizi yerine getireceğiz.

Müteahhitlerle şeffaf ve eşit mesafelerde iş yapacağız ve avantajlı konumumuzu uygun olmayan isteklerle kötüye kullanmayacağız.

5. Şeffaf İş Ortamı Oluşturmak

İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle olan iş faaliyetlerimizde adil, şeffaf standartlara dayalı, içten bir kurum kültürü oluşturacağız ve karşılıklı yarar sağlayacağız.

Ortaklarımızdan gelecek olan hizmetlerin dürüstlüğüne zarar verecek tüm istekleri reddedeceğiz. Yolsuz kazancı ve rüşveti ne alan ne de veren olacağız.

Çalışanların Davranış Kuralları

Hyundai Glovis çalışanları etik kurallarının şirketin yetkinlikleri açısından önemli bir unsur olduğunun farkına varmalı ve aktif olarak müşterilerin güvenini kazanmak için bu etik kuralları takip etmelidir.

Bu nedenlerden dolayı aşağıdaki tespitleri takip edeceğimize güvence vermeliyiz.

Biz Hyundai Glovis Çalışanları

  • Kore lojistik endüstrisinin büyümesinden sorumlu olanlar olarak, günlük çalışmalarımız içerisinde yer alacak tüm etik dışı hareketleri reddeceğiz.
  • Dürüst ve sağlıklı kurum kültürünün oluşmasına öncülük etmek için ilgili kanun ve yönetmeliklerin yanı sıra şirketin politikasına sıkı sıkıya bağlı olacağız.
  • Bizler müşterilerin gizliliğini koruyacak ve yüksek kalitede lojistik hizmetini sağlayacağız.
  • Hizmetlerimiz ile bağlantılı olarak adaletimize zarar verebilcek herhangi bir tarafa hiçbir şekilde iltimas etmeyeceğiz.
  • Diğer Memur ve Çalışanlardan otoritelerini kullanarak gelen uygunsuz talep ve/veya ricaları tereddüt etmeden reddeceğiz.
  • Görevlerimizin ifası sırasında elde ettiğimiz kişisel çıkarlarımızın şirketin menfaatine aykırı olabileceği herhangi bir davranışa müdahil olmayacağız ve ticari sırlarımızı koruyacağız.
  • Ulusumuzun; toplululuğumuzun ve şirketimizin gelişimine katkıda bulunmak için işimizi en iyi şekilde yapacak ve sorumluluk alacağız.