İnsan Kaynakları uygulamalarımızla ilgili her türlü davranış, çalışma ve ilişkilerimizde;

  • Şirketimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini, sağlık ve esenliğini ön planda tutmak,
  • Topluma, doğa ve çevreye karşı sorumlu, ahlaki değerlere ve etik ilkelere uygun davranmak,
  • Tüm çalışanlarımızın, “insana” ve “sürekli gelişime” odaklı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlayacak İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütmek ve bu vizyona sahip insan kaynağını şirketimize kazandırmak,
  • Tüm çalışmalarımızda paydaşlarımızla güvene dayalı sürekli bir işbirliği kurmak,
  • Her aşamada ve düzeyde çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutmak, sürekli olarak “insana yatırım” yapmak,
  • Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak “verimlilik”, “karlılık”, “müşteri memnuniyeti” gibi şirket hedeflerine katkımızı sürdürmek ana politikamızdır.

Başvuru ve İşe Alım Yönetimi

Şirketimizde, strateji ve hedeflerimiz doğrultusunda onaylanan yeni/ilave kadrolar ile ölüm, istifa, nakil ve terfi gibi çeşitli nedenlerle oluşan boş pozisyonları, kurumumuzun misyonu, vizyonu, değerleri, politikaları, hedefleri ve kurum kültürüne uygun yetkinliklere sahip adayları seçerek dolduruyoruz.

Şirketimizde posta, e-posta, internet sitesi, bizzat gelerek, şirket çalışanlarımızın veya danışmanlık şirketlerinin önerileri gibi farklı kaynaklardan gelen iş başvurularını başvuru havuzumuzda topluyor, ihtiyaçlarımız doğrultusunda gerekli yetkinliklere sahip ve pozisyon gerekliliklerine cevap veren başvuruları ilgili aday havuzumuza aktarıyoruz.

Aday havuzumuzda yer alan adaylarla yapılan karşılıklı birebir/grup görüşmeleriyle ve gerekli gördüğümüz durumlarda uyguladığımız testlerle, doğru adayları doğru pozisyonlara yerleştirmek için özenli ve titiz bir çalışma yürütüyoruz.

Seçim sürecinin sonucunda uygun bulduğumuz adaylara iş teklifinde bulunuyor ve teklifin kabulü durumunda yeni çalışma arkadaşımıza “GLOVIS’e Hoşgeldin" diyoruz, uygun bulmadığımız adayları da sonuçla ilgili bilgilendiriyoruz.

İşe yeni başlayan çalışanlarımızı oryantasyon ve işbaşı eğitimleriyle destekliyor; şirketimize ve görevine uyumunu sağlıyoruz.

Performans Yönetimi

Organizasyonel yapımızın, sistemlerimizin ve çalışanlarımızın performansının sürekli olarak geliştirilmesi amacıyla performans yönetimine büyük önem veriyoruz.

İnsan kaynağımızın gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak, çalışanlarımızın kurumumuz ile bütünleşmesini sağlamak ve kurumumuzu hedeflerine taşımak için Performans Yönetim Sistemi dahilinde değerlendirmeler yapıyor ve sistematik olarak gerekli verileri üretiyoruz.

Kariyer Yönetimi

Çalışanlarımızın sadece pozisyon değişikliklerini değil, mevcut pozisyonlarındaki yetki ve sorumluluklarının da performansa bağlı olarak artmasını kişisel gelişimin devamlılığı açısından önemli sayıyoruz.

Çalışanlarımızın, yetkinlik düzeylerini iş başında saptıyor ve geliştirilmesi gereken yönlerini geliştirerek, başarılı olabilecekleri görevlerde ilerlemelerini sağlıyoruz.

Bunu gerçekleştirirken, çalışanlarımızın sadece mevcut pozisyonundaki performansı ve/veya uygunluğunu değil, aynı zamanda üst pozisyonlara uygunluğunu da göz önünde bulunduruyor ve değerlendiriyoruz.

Eğitim Yönetimiz

Sürekli gelişim ve bilgi ile çalışma değerlerinin önemine olan inancımızla, çalışanlarımızın yaptıkları işe uygunluklarını arttırmak ve yetkinliklerini sürekli geliştirmek için büyük çaba gösteriyoruz.

Çalışanlarımıza işe başladıklarında oryantasyon ve işbaşı eğitimleriyle başlattığımız yatırımı, Şirketimizin stratejileri, hedefleri, Eğitim İhtiyaç Analizi Anketi sonuçları, Performans Yönetim Sistemi sonuçları, müşteri şikayetleri gibi kaynaklardan beslenerek her yıl oluşturduğumuz yıllık eğitim planlarını uygulayarak sürdürüyoruz.

Eğitim faaliyetlerimizin etkinliğini belirlediğimiz sistematik çerçevesinde değerlendiriyor, sürekli gelişim adına planlı adımlar atıyoruz.

Ücret Yönetimi

Glovis’te diğer sistemlerle ilişkileri tanımlanan Ücret Yönetim Sistemimiz doğrultusunda ücret hareketlerinin gerçekleşmesini sağlıyoruz.

İşe alımlarda başlangıç ücretlerini, sistemimiz ve kişinin bireysel yetkinlikleri doğrultusunda belirliyoruz. Çalışanlarımızın pozisyon değişikliklerinde ise ücret hareketlerini tanımlanan prensipler çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Uygulamalarımızda piyasa ücret seviyelerini de sürekli değerlendiriyoruz.