Hyundai Glovis olarak vizyon, misyon ve temel değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile;

Tabi olduğumuz tüm sektörel, ulusal veya uluslararası yasal ve diğer şartlar doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın ve iş ortaklarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

 • Hizmet kalitesini her zaman en üst düzeyde tutmak,
 • Müşteri şikayetlerini etkin olarak ele alarak, beklentilerin karşılanmasında sürekliliği sağlamak ve müşteri odaklı olmak,
 • Pozitif yaklaşım ve duyarlılık ile paydaşlarımıza ve iş ortaklarımıza her alanda çözüm sağlamak,
 • Paydaşlarımız ve iş ortaklarımız ile açık ve güvene dayalı bir iletişim kurmak,
 • Hizmetlerimizi gerçekleştirirken iç ve dış kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanmak,
 • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarını ve fırsatları risk yönetimi yaklaşımı kapsamında tanımlamak, değerlendirmek, izlenmek ve gerektiğinde aksiyon almak,
 • İş kazası ve meslek hastalıklarını önleyerek; çalışanlar, yükleniciler ve üçüncü taraflar için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak,
 • Bilgi güvenliği faaliyetlerini zamanında, etkin, doğru, hızlı ve güvenli yürütmek,
 • Sektörümüzdeki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve bu gelişmeleri her alanda uygulamak,
 • Şirketimizin en önemli varlığı olan bilgiyi; gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik açılarından değerlendirerek içeriden veya dışarıdan kasıtlı veya kazara oluşabilecek tüm tehditlerden korumak,
 • Hyundai Glovis olarak insan hayatına önem veren bir firma olmayı,

ve çalışanlarımızdaki farkındalığı arttırarak ISO 9001, ISO 27001 ve ISO 45001 standart gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.